Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Malém Hradisku

Založeno roku - 1888

Ve spolkové činnosti, která je neodloučitelnou součástí dějin obce, zaujímal a zaujímá výsadní postavení Sbor dobrovolných hasičů.Jejími členy byli a jsou vesměs společensky vyzrálíobčané, vedeni  ušlechtilou pohnutkou pomáhat všem, kteří v důsledkuzhoubných požárů a přírodních katastrof se dostali do nezáviděníhodného životního postavení. Tuto službu veřejnosti nabízejí hasiči bez nároků na jakékoliv výhody a lepší sociální zaopatření.

V dávnější minulosti zejména v horských vesnicích na Drahanské vrchovině, kde lidské příbytky byly vesměs ze dřeva, kryté slaměnými došky a později šindelem, nedostatek vody a malý počet studní,  zvyšoval nebezpečí požáru. Například v roce 1868 byla horní část obce, dodnes zvaná Trpinky, postižena rozsáhlým požárem, který zničil 18 stavení. Velká tragédie postihla obec v roce1935, kdy vyhořela téměr polovina Skřivánkova. Proto bylo nezbytné založení Sboru dobrovolných hasičů v obci. Toto ale bylo zpomalováno a tlumeno rozdílnými skupinovými zájmy a hlavně dlouhodobými rozpory mezi obcí Malé Hradisko a osadou Skřivánkov, tvořící jednu katastrální obec. Založení hasičské jednotky v naší obci má zvláštní specifika, jež se v sousedních obcích nevyskytují. Na Drahanské vrchvině byl Sbor dobrovolných hasičů založen jako 3.

 V prvních letech své existencese musel místní hasičský sbor potýkat s různými starostmi- organizačními a finančními. Tvrdě ale vyžadoval kázeň a pořádek. Postupem doby získával mezi obyvateli obce autoritu a uznání. Za 120 let své existence se vystřídala v členské základně a funkcionářském sboru celá řadaobětavých občanů, kteří zpravidla byli členy hasičského sboru po celý svůj život. Není v této stučné charakteristice hasičského sboru obce prostor na jmenování všech zasloužilých funkcionářů a obětavých řadových členů hasičského sboru. Nebylo by konkrétního uvést jen některé a mnohé z nich opomenout. Nezapomeňme zde ale zdůraznit, že hasičský sbor se významnouměrou podílel a podílí i na rozvoji kulturního a společenského života v obci.

Stodvacetiletá historie Sboru dobrovolných hasičů v Malém Hradisku zahrnuje závažné údaje a informace o náročné, společensky nesmírně užitečné činnosti. Svým uvědomělým přístupen k ochraně společenského i  soukromého majetku a svou aktivitou na úseku vzdělávání a kulturně osvětovém zaujímání po celou dobu své existence význačné místo ve veřejném životě a zařadil se mezi nejpřednější spolky v obci